Preloader image


Het gevaar van tuberculose

24.03.2019
Wereld Tuberculose Dag

Tbc. ’s Werelds dodelijkste infectieziekte.

Een ziekte die voornamelijk de longen aantast en jaarlijks meer dan 10 miljoen slachtoffers maakt. Waarvan 1,6 miljoen dodelijke.
Tbc is geen ver-van-mijn-bedshow, maar een probleem dat zowel Noord als Zuid treft. En daarom besteedt Damiaanactie het merendeel van haar middelen aan tbc-bestrijding.

Damiaanactie strijdt tegen tuberculose (TB)

27 500 personen
raken dagelijks besmet met tbc, ofwel
bijna 20 personen per minuut.

Heb je onze radiospot al beluisterd? Klik hier!

Tbc?
Verschillende vormen van tbc

Tbc is een infectieziekte die voornamelijk de longen aantast.

Damiaanactie strijdt tegen tuberculose (TB)
Damiaanactie strijdt tegen tuberculose (TB)
Longtuberculose

Pulmonale tbc

Andere organen aangetast

Extrapulmonale tbc

Reactie op eerstelijnsgeneesmiddeleng

Gevoelige tbc

MDR-TB voor multidrug-resistant

Genezingsgraad met nieuwe behandeling 9 maanden:

84 %


XDR-TB van extensively drug-resistant

Genezingsgraad met behandeling:

30 %

Resistente tbc

In sommige gevallen treedt resistentie op tegen eerstelijnsgeneesmiddelen.

In België leeft
1 persoon met tbc op 3
in armoede.


Risicofactoren: hiv, diabetes, ondervoeding, roken, alcoholverslaving, ...

En in België

Profiel van de tbc-patiënt in België

34,5 % - 65,5 %

Profiel van de tbc-patiënt in België

Ongeveer 1 op de 3 patiënten is sociaal-economisch benadeeld

Geografische verspreiding

• 972 patiënten

• Wallonië: 255

• Brussel: 331

• Vlaanderen: 386

Wat doet Damiaanactie in België?

• Steun aan BELTA-TBnet voor dakloze tbc- patiënten in Brussel

Hoeveel kost een behandeling?

GRATIS dankzij BELTA-TBnet:

• Uitgevoerd door VRGT en FARES

• Zorgt ervoor dat alle tbc-patiënten in België toegang hebben tot een adequate diagnose en behandeling zonder financiële belemmeringen

-> naar de infographic

Damiaanactie strijdt tegen tuberculose (TB)

Hoe strijdt Damiaanactie tegen tbc?

Damiaanactie komt tussen in 16 landen

. Sensibiliseren en informeren van de bevolking
. Behandeling en opvolging
. Actieve opsporing in omgeving van tbc-patiënt
. Wetenschappelijk onderzoek
. Steunen met kennis en materiaal
. Care after cure: sociaal-economische steun van patiënten

In cijfers

Ontdek de cijfers

damiaanactie-tuberculose-cijfers

Tussen 2000 en 2017
heeft de behandeling tegen tbc wereldwijd
54 miljoen mensen gered.

DAMIAANACTIE

Onverschilligheid doodt, Damiaanactie geneest.

Doe nu een online gift of doneer via ons rekeningnummer BE05 0000 0000 7575 (BIC BPOTBEB1)

info@damiaanactie.be

02 422 59 11
Leopold II-laan 263
1081 Brussel
België